Vil dere bli IA-virksomhet?

 

Partene i IA-avtalen er blitt enige om en ny avtale, som skal gjelde fra 2019-2022. Informasjonen under vil bli oppdatert i løpet av januar.

 

Målet med IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det er mange fordeler med å bli IA-virksomhet. 

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen er mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den lokale samarbeidsavtalen er mellom NAV Arbeidslivssenter og virksomheten, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Virksomheter som har avtale kan kalle seg IA-virksomheter og får tilgang på ressurser og bistand fra NAV.

Fordeler med å bli IA-virksomhet

IA-virksomheter får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret. Kontaktpersonen veileder ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, og sørger for at virkemidler fra NAV blir satt i verk. 

IA-virksomheter

  • kan søke om forebyggings-og tilretteleggingstilskudd for å forebygge sykdom
  • kan få tilbakebetalt deler av utgifter til bedriftshelsetjeneste - BHT honorar - i forbindelse med tilrettelegginger på arbeidsplassen
  • har utvidet egenmeldingsordning for ansatte

Les mer om hva arbeidslivssenteret kan bidra med samt kontaktinformasjon. Se også nyttig info under Relatert informasjon.

Fakta

Arbeidslivssentrene er NAVs samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv (IA), og er et ressurs- og kompetansesenter for virksomheter som har valgt å inngå samarbeidsavtale med NAV.

Samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtalen, og er en avtale mellom NAV og den enkelte virksomhet som ønsker å være en IA-virksomhet. Samarbeidsavtalen forklarer ansvars- og oppgavefordelingen mellom NAV og IA-virksomheten. NAVs oppgave er å bistå IA-virksomheter med nå målene om i Intensjonsavtalen.

IA-arbeidet finner sted på arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å samarbeide systematisk for utvikle en mer inkluderende arbeidsplass. Dette kan blant annet bety å redusere sykefraværet, få flere eldre til å stå lengre i arbeid og sikre rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.