Beholde ansatte med helseutfordringer - virkemidler

NAV har flere tiltak og virkemidler som skal hjelpe arbeidsgivere med å forebygge sykefravær og beholde medarbeidere som har helseutfordringer. Dette kan bidra til at arbeidsgivere beholder viktig kompetanse i virksomheten.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å forebygge og følge opp sykefravær. NAV kan være samarbeidspartner og gi støtte hvis det er vanskelig å finne gode løsninger.

Se veiviser for å beholde ansatte i jobb.

Tilrettelegging av arbeidssituasjonen

NAV har flere tiltak for personer med helseproblemer eller funksjonsnedsettelser slik at de kan fortsette i jobb hvis forholdene blir lagt til rette. NAV kan hjelpe deg med å avklare behov for tilrettelegging, hjelpemidler og gir råd og veiledning. Les mer om tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Tilskudd til arbeidsgivere

NAV kan gi arbeidsgivere tilskudd til lønnsutgifter, reise, mentor, bedriftsintern opplæring eller til forebygging og tilrettelegging for sykmeldte. Les mer om tilskudd til arbeidsgivere.