Rekruttere - hjelp og selvhjelp

Help

Se våre elektroniske løsninger. Du kan også kontakte NAVs markeds- og rekrutteringskontakter.

Overfør dine stillinger elektronisk

Hvis du som er arbeidsgiver annonserer dine stillinger på finn.no, blir de automatisk overført til nav.no. Du kan også enkelt overføre via andre kanaler.

Overser du kompetanse?

Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider.

Rekruttere fra EU/EØS og Sveits

Hvis du ikke finner kvalifiserte arbeidssøkere i Norge, kan NAV hjelpe deg med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS-landene og Sveits gjennom EURES-samarbeidet.

Sjøfartsoppgaver i NAV

Se hvilke NAV-kontorer som utsteder sjøfartsbok i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Disse formidler også sjøfolk til arbeid om bord i skip.