Rekruttere - hjelp og selvhjelp

Help

Du kan betjene deg selv eller få hjelp fra NAV til å finne nye medarbeidere.

Overfør dine stillinger elektronisk

Hvis du som er arbeidsgiver annonserer dine stillinger på finn.no, blir de automatisk overført til nav.no. Du kan også enkelt overføre via andre kanaler.

Overser du kompetanse?

Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider.

Sjøfartsoppgaver i NAV

Se hvilke NAV-kontorer som utsteder sjøfartsbok i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Disse formidler også sjøfolk til arbeid om bord i skip.