Rekrutteringsbistand fra NAV

Du kan ta direkte kontakt med NAVs markeds- og rekrutteringskontakter.

Velg fylke, deretter Rekruttering og markeds- og rekrutteringskontakter.

NAV kan finne aktuelle kandidater lokalt, regionalt og nasjonalt til faste eller midlertidige jobber. Vi

  • kan bistå med å rekruttere lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjer
  • avklarer aktuelle kandidater
  • kan inngå samarbeidsavtale med din virksomhet/bedrift om rekruttering
  • kan bistå med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge

NAV arrangerer jobbmesser og kan tilrettelegge spesielt for din bedrift hvis du har større rekrutteringsbehov.

Tilrettelegging og trygg formidling

Når du skal rekruttere nye medarbeidere, kan NAV bistå med tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering av arbeidssøkere, slik at de blir i stand til å gjøre den jobben bedriften din trenger. NAVs bidrag skal være en trygg formidling, det betyr at vi jobber for å finne rett kandidat til rett bedrift.

NAV har arbeidstrening, tilskudd og tilrettelegging som kan være aktuelt hvis du har ansatte som kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. Her kan for eksempel NAV bidra med kompensasjon av lønn og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen. For mer informasjon se veiviser for inkludering