Velg dokumentasjon

Yrkesskade (YRK)

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havsNAV 13-06.05

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader