Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Registreringsskjema for arbeidsgiver - funksjonsassistanse NAV 76-13.80

Arbeidsgivere som har arbeidstakere med tilskudd fra NAV til funksjonsassistanse kan søke om inkluderingstilskudd til dekning av dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av arbeidsplassen.

Les mer om inkluderingstilskudd

Velg skjema for inkluderingstilskudd