Selvstendig næringsdrivende og andre grupper

Help

Her finner du informasjon om forsikring og frivillig yrkesskadetrygd.

Forsikring

Her finner du informasjon om hvilke forsikringer NAV kan tilby for selvstendig næringsdrivende med flere.