Selvstendig næringsdrivende og andre grupper

Her finner du informasjon om forsikring og frivillig yrkesskadetrygd.

Forsikring

Her finner du informasjon om hvilke forsikringer NAV kan tilby for selvstendig næringsdrivende med flere.