Nyheter Oslo

På denne siden finner du nyheter og reportasjer fra IA-arbeidet i Oslo. Klikk på overskriftene og les artiklene.

Slik skal Oslo kommune få ned sykefraværet

Det blir årlig arrangert HMS/IA-seminar i regi av Byrådsavdelingen for finans. I år var temaet nærværsarbeid, sykefravær og gode verktøy for hvordan Oslo kommune kan nå sine mål.

- Godt arbeidsmiljø er ferskvare

Enheten for helsestasjon og skolehelsetjeneste i Vestre Aker var underbemannet, med høyt arbeidspress – og hadde høyt sykefravær som en følge av det. Sammen med verneombud og tillitsvalgt, og med de ansatte på laget, fikk leder Elin Kate Målsnes innført noen nye måter å jobbe på, og snudde utviklingen tvert.

Bygger Kjøkkenveien stein for stein

Eurest ville gi kandidater som er inne på arbeidstrening i deres kantiner, et mer helhetlig opplegg og en tettere oppfølging underveis – samt få til et bedre samarbeid med NAV i Oslo. Løsningen ble Kjøkkenveien.

Du kan nå søke om tilskudd til ekspertbistand

Fra og med 1. september er det mulig for arbeidsgivere å søke NAVs Arbeidslivssentre om det nye tilskuddet til ekspertbistand, i saker hvor ansatte har lange eller gjentagende sykefravær.

Med raushet som kjerneverdi

- Det er nedslående når ledere mener at personalledelse er plunder og heft. Det er jo dette som er jobben! Å inspirere, veilede og legge til rette for medarbeiderne dine! Men det krever også at du ikke er redd for mennesker.

Fighteren

- Jeg ser ikke syk ut når jeg går på gata, men det er et under at jeg er i arbeid, sier Lars-Erik Gundersen. I 2013 fikk han den alvorlige diagnosen amyotrofisk lateralsklerose (ALS). I dag er han på arbeidstrening hos Thon Hotel Linne i Oslo.

Å kjenne dem man skal lede

- Det å behandle folk ulikt, er å behandle folk likt, sier Annette Gutkin Bernstein, leder for de to barnehagene Grønneberg og Bygården i Oslo.