Fra koding til jobb

Et nytt prosjekt ved NAV Alna skal lære opp unge til å bli instruktører i koding og programmering. Målet er at de på sikt skal få brukt den nye kompetansen i jobb eller i videre utdanning.

Tilbudet går til noen av de unge mellom 18-30 år som i dag får oppfølging av NAV Alna. Andre uka i oktober vil de aktuelle ungdommene få opplæring i hvordan de kan bli instruktører og lage enkle spill i programmeringsspråket Scratch.

I neste omgang vil de få ansvar for å gjennomføre kodekurs for lokale barn mellom 8-12 år, hvor barna skal sitte på PC-er og lage spill. 

Målet er å forberede og motivere barn og ungdom til utdanning og arbeid, og vise dem at teknologi, koding, programmering og pedagogikk kan være morsomt og spennende. For flere av ungdommene vil dette også være deres første jobb. Prosjektet ønsker å bidra til at ungdommene får brukt sin nye kompetanse i andre prosjekter slik at det er begynnelsen på noe mer.

Om prosjektet

Prosjektet heter «Koding og arbeid» og er bygget over samme lest som prosjektet «Lær Kidsa Koding», hvor 9. klassinger ble lært opp til å lære 4. klassinger enkel koding og programmering. Det nye prosjektet er i en prøvefase og det er allerede kjørt en pilot. Målet er at også andre NAV-kontorer både i Oslo, men også ellers i landet, kan adoptere prosjektet på sikt.

– Tilbakemeldingene fra første pilot var svært god. Evalueringen viste at over 80 prosent av ungdommene opplevde at prosjektet førte dem nærmere arbeid eller utdanning. Samtlige ungdommer ville ha anbefalt prosjektet til en venn. Dessuten var selve gjennomføringen av kodekurset veldig morsomt – både for barna og for ungdommen, sier Lars Toft, prosjektleder ved NAV Alna.

Ungdommene som blir lært opp til å bli instruktører vil få kyndig opplæring fra Lars Toft og dataanalytiker Daniel Johannessen fra NAV Alna, samt utvikler Line Moseng fra NAV IT.

Delprogram sysselsetting i Områdesatsingen i Oslo bistår og finansierer prosjektet. «Lær Kidsa Koding» er driftet av en frivillighetsbevegelse, som også er en samarbeidspartner for «Koding og arbeid».

Lær kidsa koding
Under Arendalsuka 2019 deltok prosjektet «Koding og arbeid» og drøftet hvilke digitale ferdigheter og kompetanse som er nødvendige for jobber i fremtiden. Fra venstre: Torgeir Waterhouse (tidligere direktør IKT-Norge), Lars Toft (NAV Alna), Guro Angell Gimse (statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet), Anna Rydén (Samsung Electronics Nordic), Anne Cathrine Strande Straube (Politidirektoratet).