Brukerråd for ungdom i Trøndelag

Trøndelag er først ute i NAV med å etablere en ny region. De to trøndelagsfylker ble slått sammen fra nyttår 2018. I etableringen av den nye regionen var vi opptatt av å ta med oss det vi opplevde som suksessfaktorer. Brukerråd for ungdom var en av de satsingen vi valgte å videreføre i den nye regionen.

Brukerrådet startet i 2014 som er del av det nasjonale 3-årige forsøket Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. Etablering av brukerrådet har vært en læreprosess. Vi gikk fra mislykkede forsøk på delegering av myndighet, der brukerrepresentantene ikke hadde tilstrekkelig forutsetninger til å ta gode valg, til aktive myndige deltakere med delegert makt og bidrag til tjenesteutvikling.

Ungdom er en prioritert gruppe i NAV, men også en gruppe som ikke naturlig deltar i de brukerutvalg som eksisterer i dag. I Trøndelag blir brukerrepresentantene valg ut via NAV-ledere. Det er brukere som har vist interesse for påvirkningsarbeid og som har deltatt i ulike ungdomstiltak tidligere.

Brukerrådet for ungdom er etterspurt og jobber aktivt på flere nivå i NAV. De bidrar aktivt inn i forskingsprosjekt, samarbeid med studenter, gir innspill til direktorat og departement på strategier og innovasjonsarbeid. NAV får mange viktige korrigeringer fra brukerne som gjør at de treffer bedre med problemstillinger og utforming av forskning. Tilbakemelding og samskaping med brukere gjør at vi treffer bedre med organisasjon, fag og tjenesteutvikling, slik at utviklingen blir mer i tråd med brukernes behov.

Fakta

Bakgrunn brukerrådet for ungdom

Brukerrådet startet i 2014 som er del av det nasjonale 3-årige forsøket Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor.

  • Praksis og kunnskapsutvikling var fundert på et likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Man skulle som likeverdig partnere bidra til å utvikle tjenester i NAV.
  • Dette var en læreprosess med økt reell myndiggjøring for brukerrepresentantene fra starten og frem til i dag. Vi erfarte at lik behandling med samtidig og felles informasjon og lik anledning til medvirkning fra partene, ikke ga like muligheter for deltakelse og påvirkning.
  • Vi gikk fra mislykkede forsøk på delegering av myndighet, der brukerrepresentantene ikke hadde tilstrekkelig forutsetninger til å ta gode valg, til aktive myndige deltakere med delegert makt.
  • Erfaringer fra forsøket var så positive for alle parter at vi valgte å etablere et fast  brukerråd for ungdom i Trøndelag forsøksperioden.
Brukerråd for ungdom i Trøndelag
Brukerrådet i dialog med tre departement på innspillskonferanse i juni 2018