Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Innlandet.

NAV skal bistå med rekruttering til bygg- og anleggsbransjen

I slutten av november undertegnet Entreprenørforeningen Bygg-og Anlegg (EBA) Innlandet og NAV Innlandet en samarbeidsavtale om rekrutteringsbistand og kvalifisering av arbeidssøkere. – Dette er en avtale som kan komme til stor nytte for oss i bransjen, sier avdelingsleder Gerd Kjølstad i EBA.

Trygdemedisinske kurs

NAV Innlandet arrangerer årlig trygdemedisinske kurs for fastleger og NAV-ansatte. Her finner du informasjon om kursene.