Tilbudet er for personer med vanlige psykiske helseplager, disse kommer typisk til uttrykk gjennom bekymring, grubling, stress, angstplager og depressivitet.
Vi kan tilby bistand til personer med eller uten arbeidsforhold, som står i fare for sykemelding eller som er sykemeldte.
Ta kontakt med oss via e-post.

Ta kontakt med oss på:
Jobbmestring.vestfold@nav.no

Oppgi tre kortfattede punkter:

• Hva er utfordringen?
• Hva ønsker du bistand til?
• Kontaktinfo/telefonnummer