Ros


Har du en god opplevelse? Vil du rose en medarbeider, eller er det noe annet positivt du vil dele med NAV?

Hvis rosen gjelder kontaktsenteret, velg NAV Kontaktsenter Hordaland.

Send ikke sensitive personopplysninger som opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8.