NAVs medierapport 2018

For sjette gang gir vi i NAV ut vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

I denne rapporten presenterer vi en oppsummering av 2018 sett fra Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rapporten er denne gangen publisert på plattformen til NAV-magasinet MEMU. Du kan også finne pdf-versjon av denne og fjorårets medierapport under «Relatert informasjon»-menyen på denne siden.