Hjelp til personbruker

Her finner du svar på de mest vanlige tekniske spørsmålene vi får om selvbetjeningstjenestene på nav.no.

Hva bør du sjekke først?

Hvis ikke alt fungerer som forventet, må du først prøve å finne ut om problemet er lokalt på datamaskinen din.

Ofte kan problemet løses ved å benytte en annen nettleser. Programtillegg og andre programmer du har installert på maskinen, kan skape problemer med innlasting av sider for nettleseren din.

Hvis det er nettleseren som er problemet, kan dette ofte løses ved å avinstallere programtillegg, slette nettleserlogg eller oppdatere nettleser til en nyere versjon.

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du finne løsning på tekniske problemer under de aktuelle temaene. Finner du ikke finner svar her, kan du kontakte teknisk brukerstøtte.