Satser

Oversikt over satser

Her finner du oversikt over satser for ytelser og stønader som blir forvaltet av Arbeids- og velferdsetaten, samt oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967 og frem til i dag.