Praksisstudier i NAV

Her finner du aktuelt stoff om praksisstudier i NAV, og om samarbeidet mellom NAV og utdanningssektoren om utplassering av studenter.

En viktig intensjon ved Stortingsmelding 13 - Utdanning for velferd (2012) er at innholdet i de ulike profesjonsstudiene i sterkere grad skal være tilpasset samfunnets behov. Dette fordrer at arbeidsplassen gjøres tilgjengelig som læringsarena for studentene. Praksisstudier er derfor et viktig tiltaksområde. I NAVs policy for samarbeid med universitetene og høgskolene inngår praksisutveksling av studenter som et viktig ledd i å styrke det generelle samarbeidet med sektoren og for å rekruttere faglig kvalifisert personell i NAV.

Aktuelle rapporter: