Program

Trygdeforskningsseminaret 2017: Utenforskap - årsaker og løsninger

Torsdag 14. desember 2017

09.00-10.00 Registrering m/kaffe

10:00 Åpning av seminaret

 • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

10:20-12:30 Plenum 1: Trues tillit av mangfold? Innvandring og utenforskap

 • Bo Rothstein, Universitetet i Gøteborg: Mangfold, sosial tillit, og institusjoners kvalitet
 • Bernt Bratsberg, Frischsenteret: Innvandreres livsløp i Norge: Integrering til arbeid eller utenforskap?
 • Hanne C. Kavli & Anne Britt Djuve, Fafo: Mangfold og tillit til velferdsstatens institusjoner. Bakkebyråkraters omgåelser av regler som ikke passer.
 • Peter T. Dinesen, Universitetet i København: Etnisk mangfold og sosial tillit. Kan kontakt på arbeidsplassen skape tillit?

12:30-13:30 Lunsj

13:30-15:30 Plenum 2: Ungdom og psykisk helse

 • Anders Bakken, HiOA: Hva sier ungdommen selv? Resultater fra Ungdata 2017
 • Miriam Evensen, Folkehelseinstituttet: Har psykiske plager i ungdommen konsekvenser for voksenlivet?
 • Arne Holte, Universitetet i Oslo: Slik fremmer vi psykisk helse
 • Samtale mellom Anders Bakken, Miriam Evensen og Arne Holte, ledet av Arnstein Mykletun.

15:30-16:00 Pause

 • Fra 15.00-16.30 møter du Erik H. Nymoen fra SSB på stand. Kom og snakk med ham om Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) og Remote Access Infrastructure for Register Data (RAIRD), og om datautlån i dag og i fremtiden.

16:00-18:00 Parallelle sesjoner (se til høyre i menyen for mer informasjon)

 1. Helse og arbeid
 2. Arbeidsmarked og velferdsordninger
 3. Velferdsstatens institusjoner

19.15 Middag på Tjuvholmen Sjømagasin, Tjuvholmen allé 14

Fredag 15. desember 2017

09:00 – 11:00 Plenum 3: The future of labor market participation

 • David Autor, MIT, Boston: Economic and political consequences of globalization and labor market polarization
 • Anna Salomons, Utrecht University: Robocalypse now! Does productivity growth threaten employment?
 • Steinar Holden, University of Oslo: Can we still believe in full employment?

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 13:30 Parallelle sesjoner (se til høyre i menyen for mer informasjon)

4. Sosialhjelp og aktivering
5. Innvandring
6. Sykefravær

13:30 – 14:30 Lunsj

Avslutning