Parallelle sesjoner

Her finner du program og abstracts for de parallelle sesjonene under årets Trygdeforskningsseminar.

Les alle abstracts for parallellsesjonene her.

Torsdag 14. desember kl. 16.00-18.00

1. Helse og arbeid

 • Elisabeth Fevang, Frischsenteret: "Health and employment. Towards more sorting in the labor market?"
 • Hans-Tore Hansen og Thomas Lorentzen, UiB Sosiologi: "Work and welfare trajectories in Norway over two decades: Has the goal of getting more people into work been achieved for people at risk of health-related exclusion from the labor force?"
 • Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet: "Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt"
 • Heidi Moen Gjersøe, HiOA: "Client participation in activation schemes within a holistic street-level service"
 • Frøydis M. Bakken, HiOA: "Young people on WAA- institutional framework, discretion and medicalization"

2. Arbeidsmarked og velferdsordninger

 • Sigurd M. Galaasen og Andreas Kostøl, Norges Bank: "Job Loss, Skill Transferability and Mismatch Unemployment"
 • Otto Lillebø, UiB Økonomi: "Spousal responses to health shocks - effects on labour supply and social Insurance"
 • Magnus B. Rasmussen, ISF: "Institutions (still) Rule: Labor Market Centralization and Trade Union Organization"
 • Astrid Grasdal, UiB Økonomi: "Mer tid med far – hvordan går det med skoleprestasjonene?"
 • Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud, NAV: "Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?"

3. Velferdsstatens institusjoner

 • Andreas Eriksen og Anders Molander, HiOA: "Welfare Reform and Public Justification"
 • Ivan Harsløf, Mirela Slomic og Ole Kristian S. Håvold, HiOA: "Establishing individual care plans for rehabilitation patients: Traces of self-targeting in the Norwegian, universal welfare state"
 • Anders Molander, Lars Inge Terum og Einar Øverbye, HiOA: "Brukerens ønsker og interesser ved krav om stønad. Et surveyeksperiment av frontlinjearbeidernes beslutninger"
 • Einar Øverbye, HiOA: "Er selektivisme bedre enn universalisme?"
 • Anne Skevik Grødem og Jon Hippe, ISF/Fafo: "I fought the bureaucracy and the bureaucracy won. Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift"

Fredag 15. desember kl. 11.30-13.30

4. Sosialhjelp og aktivering

 • Åsmund Hermansen og Borghild Løyland, HiOA: "Fra sosialhjelp til arbeid - eller noe midt imellom?"
 • Aina A. Kane og Julia Köhler-Olsen, UiT/HiOA: "Å bygge bro fra sosialhjelp til arbeid – En undersøkelse av rammeverk og oppfatninger i arbeidsrettet bistand for unge arbeidsledige i England, Tyskland og Norge"
 • Anne Hege Strand, Fafo: "Activating the young – the organisation of employment services directed at young users in Norway"
 • Espen S Dahl, UiO/NAV: "Activating welfare recipients"

5. Innvandring

 • Henning Finseraas og Magnus Rasmussen, ISF: "Immigration, Policy Bundles, and Welfare State Generosity"
 • Marte Strøm, Henning Finseraas og Øyvind Skorge, ISF: "Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform"
 • Tonje Fyhn, Uni Research Helse: "Inkluderingskultur på norske arbeidsplasser"
 • Bernt Bratsberg, Knut Røed og Oddbjørn Raaum, Frischsenteret: "Immigrant Responses to Social Insurance Generosity"

6. Sykefravær

 • Marte Ulvestad, Frischsenteret: "Sickness absence and the importance of the workplace: Evidence from employee mobility"
 • Kjersti Misje Østbakken og Marte Strøm, ISF: "Sykefravær, kvinner og menn"
 • Simen Markussen, Frischsenteret: "En ny og smartere sykelønnsordning?"
 • Ivar A. Å. Lima, NAV: "Øker kjønnsforskjeller i sykefravær når par får barn?"