Høyt digitaliseringstempo

I 2018 lanserte vi flere nye digitale tjenester for både brukere og saksbehandlere. Nå kan blant annet flere NAV-ytelser behandles automatisk, inntektsskjemaene er blitt digitale, og hele søknadsprosessen for foreldrepenger og engangsstønad er digital.

I leders beretning kan du også lese om at:

  • NAV samarbeider tettere med arbeidsgivere
  • færre mottar arbeidsrelaterte ytelser
  • flere av brukerne våre får riktig ytelse til rett tid

Les mer i Leders beretning, kapittel 1 i Årsrapport 2018.