Brukermedvirkning

Help

Arbeids- og velferdsdirektoratet tar med brukerrepresentanter på råd gjennom faste brukerutvalg. Brukerutvalget skal blant annet bidra til å sikre brukermedvirkning innenfor områder i NAV, som har betydning for brukerne.

Strategi for brukermedvirkning i NAV

De siste årene har det skjedd mye innenfor brukermedvirkning i NAV, og det er nødvendig å fortsette å styrke dette arbeidet i årene som kommer. Derfor er nå en arbeidsgruppe i gang med å lage en langsiktig strategi for å få dette til.

Vil du teste nye tjenester?

Vi vil ha med oss brukere og interesserte når vi lager nye digitale tjenester. I NAVs nye laboratorium NAV Lab inviterer vi deg til å være med å utvikle nav.no.

Brukerrepresentant ny leder for NAVs brukerutvalg

Brukerrepresentant Elin Stoermann-Næss ledet sitt første møte i Sentralt brukerutvalg onsdag. På denne historiske dagen gjestet også arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brukerutvalget.

Referater

Her finner du referater fra Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i Sentralt brukerutvalg for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017. Paraply- og landsdekkende organisasjoner:

Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for brukermedvirkning på lokalt nivå, fylkesnivå og direktoratsnivå.