Møteplan og dagorden for Sentralt brukerutvalg

Her finner du møtedatoer for 2019 og tidligere. Dagsorden for møtene vil bli publisert når de er klare, og supplert med konklusjoner etter avholdt møte.

2019

Dato

Tidspunkt

Dagsorden med konklusjoner

7. februar

 

Referat 

27. mars

 kl. 12.00-15.00

Dagsorden med konklusjoner

6. juni 

 kl. 12.00-15.00

Dagsorden med konklusjoner

9. oktober 

 Kl. 12.00-15.00 

Dagsorden med konklusjoner

5. desember

   

2018

Dato

Tidspunkt

 Dagsorden

7. februar

kl. 09.00-12.00

Les og last ned dagsorden

9. april

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden

13. juni 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden

26. september (arbeidsmøte- hel dag) 

kl. 12.00-15.00

 

10. oktober 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden

28. november

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden