Innkjøp og faktura

Orientering til våre leverandørar

Krav om elektronisk faktura til statlige virksomheter, vil effektivisere inngående fakturabehandling i NAV.
NAVs elektroniske fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer:  889640782

Alle som bestiller varer og tjenester skal oppgi sin referanse for å kunne be leverandør sende faktura til NAV.
Referansen er grunnlaget for å identifisere hvem som skal godkjenne fakturaen.

Betalingsfrist
NAV ber om 30 dagers betalingsfrist. Mangler ved fakturaen kan medføre for sen betaling. Når fakturaen må returneres til leverandør, blir betalingsfrist regnet fra dato for mottak av korrekt faktura.

For mer detaljert informasjon om elektronisk faktura til NAV, se vår brosjyre «Info om elektronisk fakura til NAV» og  elektronisk faktura på EHF format under Relatert informasjon

Kontaktinformasjon om elektronisk faktura:

Elektronisk.faktura@nav.no eller kontakt vår brukerstøttetelefon 57 01 60 60.