Brukermedvirkning lokalt og nasjonalt

NAV tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom faste lokale og nasjonale brukerutvalg. Her finner du oversikt over brukerutvalget i ditt fylke.