Brukermelding

Hvert år gjøres det en rekke nasjonale og lokale tiltak for å bedre brukeropplevelsene i NAV. Noen ganger fører også enkelthistorier til vesentlige endringer for brukerne våre.

Brukermeldingen 2018

I brukermeldingen 2018 finner du eksempler på hva vi har lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i av året som er gått.

Du finner en pdf under "Relatert informasjon", og den digitale versjonen er publisert på memu.no.

  Brukermeldingen-banner2018