Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i Sentralt brukerutvalg i NAV, perioden 1.1.2018 -31.12.2019. Representanter for personbrukerne (landsdekkende organisasjoner) – hovedbrukergruppen i NAV:

FFO, funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Mariboesgt.13, 0183 Oslo

post@ffo.no

Medlem: Grete Crowo, fagpolitisk rådgiver, grete.crowo@ffo.no tlf. 966 22 729

Varamedlem: Helene Thon, 1. nestleder FFO, helene@ffhb.no  tlf. 958 45 459

 

Velferdsalliansen

Postboks 8752 - Youngstorget, 0028 Oslo

post@velferdsalliansen.no

Medlem: Honoratte Muhanzi Kashale, daglig leder, honoratte.muhanzi@velferdsalliansen.no tlf. 932 99 870

Varamedlem: Astri Klonteig, asti.klonteig@hotmail.com

 

Unge funksjonshemmede

Mariboesgt.13, 0183 Oslo  

post@ungefunksjonshemmede.no

Medlem i SBU: Line Skåtøy, styreleder, Line@ungefunksjonshemmede.no  

Varamedlem:  Eivind Digranes, rådgiver, eivind@ungefunksjonshemmede.no 

 

SAFO, samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner

Postboks 8953 -Youngstorget, 0028 Oslo

post@safo.no

Medlem: Arne Lein, Styreleder, arne.lein@nhf.no tlf. 907 96 598

Medlem: Ingvild Østerby, Juridisk rådgiver, ingvild@nfunorge.no

 

Kreftforeningen

Postboks 4 - Sentrum, 0101 Oslo

post@kreftforeningen.no

Medlem: Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig arbeidsliv,

elin.stoermann-naess@kreftforeningen.no tlf. 920 25 756

Varamedlem: Elin Kristine Wilson Horn, politisk spesialrådgiver ElinKristineWilson.Horn@kreftforeningen.no tlf. 995 65 339

 

RIO, Rusavhengiges interesseorganisasjon

Postboks 0669 - St. Olavs plass, 0129 Oslo

post@rio.no

Medlem: Jon Storaas, daglig leder jon.storaas@rio.no tlf. 992 61 078

Varamedlem: Heidi Hansen Heidi.Hansen@rio.no  

           

OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Storgata 38, 0182 Oslo

kontakt@omod.no

Daglig leder: Akhenaton de Leon, aki260@hotmail.com tlf. 926 50 930

Medlem: Anita Rathore, anita@omod.no tlf. 922 58 419

Varamedlem: Jon Storaas, Daglig leder, jon.storaas@rio.no

 

Mental Helse Ungdom

Storgata 38, 0182 Oslo

post@mhu.no

Medlem: Martine Antonsen, styremedlem, martine.antonsen@mhu.no tlf. 482 00 341

Varamedlem: Thomas Frey, Thomas.frey@mhu.no 

Elevorganisasjonen

Kolstadgata 1, 0652 Oslo

elev@elev.no

Medlem: Yasir Moa, Yasir. moa@elev.no

Varamedlem: Molly Gibson, molly@elev.no tlf.

 

Arbeidsgivere, som brukergruppe for NAV:

Westad Industri AS (NHO)

Heggenveien

N-3360 Geithus, Norway

www.westad.com

Medlem: HR-sjef Ivar Borgen, ibo@westad.com  tlf. 481 18 487

 

Nordic Choice Hotels (NHO)

Postboks 2454 – Solli, 0201 Oslo

Medlem: HR-direktør Karin Sjøgren, karin.sjogren@choice.no tlf. 932 67 488 

 

Fra NAV og KS (partnerskapet og eiersiden av NAV):

KS, Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 – Vika, 0114 Oslo

ks@ks.no

Medlem: Åse Laila Snåre, avd.dir. helse og velferd, aselaila.snare@ks.no tlf. 975 80 844

Varamedlem: Nina Hjerto Ingebrigtsen, nina.hjerto.ingebrigtsen@ks.no

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet:

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

Arbeids – og tjenestedirektør Kjell Hugvik

Arbeids- og ytelsesdirektør Kjersti Monland

Direktør for NAV Kontaktsenter Jørn Torbergsen

Direktør NAV Hjelpemidler og tilrettelegging/NAV Spesialenheter

Kommunikasjonsavdelingen, Espen Sunde, leder for kanalseksjonen

Økonomi- og styringsavdelingen, Håkon Røstad, Seksjonssjef for virksomhetsarkitektur i utviklingsstaben

 

For øvrig møter direktører og fagpersoner for alle avdelinger i Arbeids- og velferdsdirektoratet, i henhold til behov, saker og tema.