Personvern i Arbeids- og velferdsetaten

Help

Her finner du personvernerklæringen for Arbeids- og velferdsetaten, og informasjon om personvern på nav.no og personvernombudet i NAV.

Personvern og sikkerhet på nav.no

Vi lagrer ikke personopplysninger om deg på de åpne sidene på nav.no. Når du er logget inn og bruker en av tjenestene der, blir personopplysningene dine behandlet på en sikker måte etter kravene i personopplysningsloven.

Personvernombudet i NAV

Personvernombudet kan gi råd og veiledning generelt om NAVs behandling av personopplysninger og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.