Personvernombudet i NAV

Personvernombudet kan gi råd og veiledning generelt om NAVs behandling av personopplysninger og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.

Du kan kontakte personvernombudet per

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.