Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.

Til inspirasjon - tips og erfaringer fra andre

Her finner du ti smarte grep om hvordan få flere til å velge å søke på nett samt inspirasjon fra noen NAV-kontor. Eksempler på nyhetssaker, gode sitater samt spørsmål til organisasjonsutvikling.

Deltagende kommuner

Disse kommuner har hittil tatt i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Oversikt over nye kommuner som skal kobles på de nærmeste månedene.

Hva leverer prosjekt Digisos?

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og fem pilotkommuner. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV i perioden 2016-2019.