Til kommuner som vil ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Informasjon om hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndbok i innføring.

Hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Kommuner som ønsker å ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp fikk mulighet til dette fra 1. januar 2019. I løpet av 2019 er det også planlagt at løsningen blir utvidet med funksjonalitet for innsyns- og søknadsdialog.

Hvordan sette i gang med forberedelsene?

Det er utarbeidet en håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Denne beskriver hvordan kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret kan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndboken inneholder også oversikt over tilknyttede kostnader.

Forberedelsesaktivitetene omfatter:

  • Beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp
  • Avtaleinngåelse med fagsystemleverandører, KS (Digifin, tilleggsavtale om bruk av Digisos) og Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret
  • Tekniske forberedelser
  • Juridiske vurderinger

Påkoblingsløpet i 2019

Når beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp er tatt, må kommunene ta direkte kontakt med sin fagsystemleverandør for å avklare og inngå en avtale om hvilke tekniske forberedelser som må gjøres i fagsystemet for sosiale tjenester.

Ut fra en total vurdering av behov for tid til forberedelser avtaler kommunen/Nav-kontoret dato for installasjon og opplæring i oppgradert fagsystem. Når dette er gjort får Prosjekt Digisos melding fra fagsystemleverandør, og plasserer kommunen i en pulje for påkobling så tett opp til disse datoene som mulig. Kontaktpersoner i kommunen og ved NAV-kontoret blir da invitert til et forberedende videomøte.

Støttemateriell innføring og påkobling

Håndbok for innføring av digital søknad (pdf)

Om signering av avtaler i Mercell (pdf)

Databehandleravtale (eksempel) pdf

Samarbeidsavtale (eksempel) pdf

Annet støtte- og opplæringsmateriell

Her finner du annet informasjons- og støttemateriell som er laget i prosjekt Digisos

Digisos i interkommunalt samarbeid og kommunesammenslåinger

Informasjon om hvordan Digisos kan tas i bruk for kommuner som har ulike former for interkommunale samarbeidsløsninger som vertskommunesamarbeid. Anbefalinger for kommuner som skal inngå i kommunesammenslåinger fra 2020.

Digisos ved interkommunale samarbeidsløsninger og kommunesammenslåinger.

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar knyttet til mest spurte spørsmål om digital søknad sosialhjelp og rundt innføring og påkobling.

Spørsmål kan rettes til:

digisos@nav.no