Utviklingsmidler

Miljøer som utvikler produkter eller tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne har tidligere kunnet søke om utviklingsmidler. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har besluttet at det ikke lenger vil bli tildelt utviklingsmidler.

Tildelinger 2017

Følgende prosjekter har fått utviklingsmidler for 2017:

Musikkinstrument for alle! – Spille med øyne, berøring og mikrobevegelser
Hovedmålet for prosjektet er å skape fleksible tilpassede musikkinstrumenter som gjøre det mulig å spille, uavhengig av funksjonsnedsettelser. Det skal være mulig å spille selv om man bare har en bitteliten viljestyrt bevegelse, eller bare kan bruke øynene. Instrumentene skal være intuitive og gjøre veien til å skape egen musikk så kort som mulig. Tilhørende læringsressurser skal være tilpasset ulike aldersgrupper, nivå og interesser, slik at de kan møte de behovene som finnes i ulike læringssituasjoner.

Prosjekteier: SKUG-senteret, Kulturskolen i Tromsø
Kontaktperson: Elin Skogdal (e-post: elin.skogdal@tromso.kommune.no, telefon: 915 86 953)

AssiStep for barn – «rullator i trapp» for barn med bevegelsesvansker
Barn og unge som er født med, eller som tidlig får nedsatt mobilitet, kan bruke lang tid på å lære seg å mestre trapp på egen hånd. Målet med utviklingen av AssiStep for barn og unge er å lære dem å gå trappen tidligere på egenhånd. Dette øker aktivitet og reduserer stigmatisering. Barneversjonen vil utvikles slik at den kan justeres i høyden etter hvert som barnet vokser, og slik at man kan bytte håndtak fra barneversjon til voksenhåndtak dersom brukeren har behov for ekstra støtte som voksen også.

Prosjekteier: AssiTech AS
Kontaktperson: Eirik Gjelsvik Medbø (e-post: eirik@assistep.no, telefon: 408 63 198)

Kreativ 2017 - deltakelse og mestring for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom bruk av apper og smarttelefon
Hovedmål for prosjektet er å lage et praktisk opplegg for at barn og unge med funksjonshemming skal få mestringsfølelse og delta i teknologiutviklingen gjennom lystbetonte og kreative aktiviteter.

To hovedgrupper skal prioriteres i dette prosjektet:
• Barn og unge med sterkt nedsatt eller manglende syn.
• Barn og unge som er sterkt bevegelseshemmet.

I samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Østfold vil det bli arrangert pilotkurs for disse to målgruppene. Kursene vil senere kunne benyttes av andre hjelpemiddelsentraler i Norge.

Prosjekteier: Media Lunde Tollefsen AS (MediaLT)
Kontaktperson: Magne Lunde (e-post: magne@medialt.no, telefon: 917 90 078)

Tidligere tildelinger