For arkitekter og entreprenører

Universell utforming av boligen innebærer at byggverk, uteområder og produkter i tilknytning til boligen skal utformes slik at alle skal kunne bruke dem uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Boliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede passer også for andre.

På boligsidene på nav.no (nav.no/bolig) finner dere NAVs anbefalinger for privatboliger, planlegging av omsorgsboliger, tilskudd i stedet for heis og tilskudd til heis i flerleilighetsbygg.

Krav i TEK 10 i Plan og bygningsloven er minimumskrav av egenskaper som et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Det er tillatt, og ofte klokt, å bygge bedre enn minimumskravene for å tilrettelegge boliger for eldre og funksjonshemmede. For eksempel bør dører kunne betjenes med en kraft på høyst 20N (2 kg), selv om kravet i TEK 10 nå er 30N (3 kg). Årsaken er at det ikke er mulig for personer med svak trekkraft eller personer som benytter rullator/rullestol å åpne dører som krever mer trekkraft enn 20N.