Arbeidsledige trenger ikke lenger sykmeldingen på papir

Nå kan også arbeidsledige sende digital søknad om sykepenger. Det betyr at de ikke lenger trenger sykmeldingens del D på papir

Hittil har arbeidsledige måttet få sykmeldingen på papir. Dette er ikke lenger nødvendig.  

Sykmeldinger som handler om behandlingsdager og reiseutgifter må fortsatt gis til pasienten på papir.

Les mer: Digital sykmelding - informasjon til den som sykmelder.