Evaluering av arbeidet i fylkene

Med bakgrunn i den opprinnelige sentrale avtalen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (2007) ble fylkesleddene i NAV og fylkeskommunene bedt om å inngå fylkesvise avtaler. I den sentrale avtalen er det nevnt eksempler på ulike samarbeidsområder som en fylkesvis samarbeidsavtale kan omfatte.

Alle fylker har inngått samarbeidsavtaler mellom NAV og fylkeskommunen på utdanningsområdet. Avtalepartene evaluerer i egen regi og fornyer, evt. inngår avtaler på nye delområder jevnlig, med for eksempel 1-3 års varighet.