Historisk statistikk om arbeidsmarkedet

Publikasjonen ”Historisk statistikk om arbeidsmarkedet” har siden 1997 blitt utgitt årlig. I denne publikasjonen er det presentert historiske tabeller over den viktigste arbeidsmarkedsstatistikken som NAV har publisert siden slutten av 1940-tallet. En del tallserier er ført tilbake til 1948, mens det for andre tidsserier ikke eksisterer oppgaver så langt tilbake i tid.

Arbeidssøkere

 

Helt arbeidsledige

 

Arbeidssøkere på tiltak

 

 Personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak

 

Dagpengemottakere

 

Permitterte og delvis ledige

 

  Ledige stillinger

 

Avsluttede tidsserier