Avgang fra arbeidsrettede tiltak til arbeid og stønad

Avgang i perioden i løpet av 2018. Status 6 måneder etter

Tabeller – arbeidssøkere

Tabeller – personer med nedsatt arbeidsevne

Fakta

Statistikk over arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra arbeidsrettede tiltak i løpet av ett år og status et halvt år etter. Statistikken omfatter personer i alderen 16 – 66 år og er på landsnivå og fylker.

Se analyse i Arbeid og velferd: Personer som avsluttet arbeidsrettede tiltak i 2013. Hvor var de etter seks måneder?

NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for å hjelpe folk i jobb. I denne artikkelen presenterer vi en ny statistikk fra NAV over personer som har avsluttet ulike arbeidsrettede tiltak, og hva som er deres status seks måneder senere. Er de i jobb, er de arbeidssøkere, er de registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne eller mottar de uføretrygd?