Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Statistikk for 1. - 3. kvartal 2018

Foreldrepenger

Per November 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Nr. 4-2018

Arbeid og velferd

3. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per Desember 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Året 2018

Trygdemisbruk

4. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

1. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

2. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

3. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende