Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per mars 2019

Ytelser til gjenlevende

Per mars 2019

Avtalefestet pensjon (AFP)

Per April 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2019

Barnetrygd

2019

NAVs bedriftsundersøkelse

Per mars 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per april 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2019

Alderspensjon (pressemelding)

Per april 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per mars 2019

Barnebidrag

Per mars 2019

Kontantstøtte

Per mai 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2019

Stønad til enslig mor eller far

Per mai 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

1. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per mai 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

2019

NAVs arbeidsgiverundersøkelse

2019

NAVs personbrukerundersøkelse

Per juni 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juni & juli 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per juni 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per august 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

2. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per august 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni/august 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per september 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per oktober 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per oktober 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per november 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

3. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per desember 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per desember 2019

Uføretrygdede med yrkesskadefordeler

Per desember 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende