Hva er barnebidrag?

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Om barnebidrag

Her kan du lese mer om hva barnebidrag er, og om når bidraget skal betales eller mottas.

Kan barn over 18 år motta barnebidrag?

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag.