Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet

Language

Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet kan anerkjennes i Norge.

Når et utenlandsk farskap eller medmorskap er anerkjent i Norge, skal det legges til grunn i alle sammenhenger hvor farskap eller medmorskap er av betydning.   

Når er det aktuelt å søke om anerkjennelse av farskap eller medmorskap?

Hvis foreldrene er ugifte og farskap eller medmorskap er fastsatt utenfor Norden, ved erklæring, dom eller forvaltningsvedtak, kan foreldrene søke om at den utenlandske avgjørelsen skal anerkjennes i Norge.

Utenlandske avgjørelser om endring av eller om frifinnelse for farskap, kan anerkjennes på samme måte.

NAV har laget et eksempelskjema som ligger under “Relatert innhold”. Søknaden skal sendes til NAV sammen med:

  • Barnets fødselsattest, en utvidet versjon dersom dette finnes
  • Dokumentasjon på hvordan farskapet/medmorskapet ble fastsatt, for eksempel. erklæring, dom, forvaltningsvedtak
  • Dokumentasjon på foreldrenes og barnets identitet, for eksempel pass eller gyldig identitetskort

Hvis du ikke vil sende inn originaldokumenter, må du få verifiserte kopier for eksempel fra norsk ambassade eller konsulat.

NAV sender vedtaket til Skatteetaten for registrering av farskapet eller medmorskapet.

Det er ikke nødvendig å søke om anerkjennelse når:

  • Farskap eller medmorskap følger direkte av utenlandsk lov. Dette gjelder hovedsakelig farskap som følger av «pater est»-regelen, det vil si at den mannen mor er gift med ved fødselen regnes som barnets far. Foreldrene må kontakte Skatteetaten for å få ekteskapet registrert i Norge.
  • Farskap eller medmorskap er fastsatt ved rettskraftig dom eller erklæring i ett av de nordiske landene (Danmark, Finland, Island og Sverige). Foreldrene må ta kontakt med Skatteetaten for å få registrert farskapet eller medmorskapet i Norge.