Trygdeavgift

Dersom du er medlem eller har rettigheter i folketrygden må du betale trygdeavgift.

Fastsettelse og innkreving av trygdeavgift

Når du skatter til Norge er det som hovedregel Skatteetaten som trekker trygdeavgiften fra lønnen eller pensjonen din gjennom skattetrekket. Trygdeavgift blir beregnet av personinntekt og pensjon, og avgiftssatsene for pliktig medlemskap for året 2016 finner du i tabellen under.

 
Type inntektAvgiftssats
Personinntekt8,2 %
Personinntekt av næringsinntekt11,4 %
Pensjon5,1 %


Avgiftsgrunnlaget fastsettes av skattemyndighetene, og det går fram av det årlige skatteoppgjøret hvor mye du har betalt i trygdeavgift. Dersom du ikke skatter til Norge, men likevel er medlem eller har rettigheter i folketrygden, er det NAV som fastsetter og innkrever trygdeavgift.

Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap

Avgiftssatsene for frivillig medlemskap varierer ut fra om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift i Norge og om man er medlem i både helse- og pensjonsdelen, eller kun en av delene.

 
 Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgiftArbeidsgiver plikter ikke å betale arbeidsgiveravgift
Helsedelen6,8 %9,1 %
Helsedelen med rett til sykepenger6,8 %13,8 %
Pensjonsdelen20,7 %27,6 %


Dersom man velger både helse- og pensjonsdelen, legges satsene sammen. 

Avgiftssatsene for pensjonister

Pensjonister og uføretrygdede bosatt utenfor EØS:

 
SkatteforholdAvgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge9,1 %
Ved kildeskatt til Norge7,4 %

 

Pensjonister og uføretrygdede som ikke er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, kan bare være medlem i helsedelen.  

 

Pensjonister bosatt innenfor EØS:

 
SkatteforholdAvgiftssats
Ved ordinær skatteplikt til NorgeIngen avgift til NAV Medlemskap og avgift
Ved opphør av ordinær skatteplikt til Norge5,1 %
Ved kildeskatt til Norge5,1 %


Pensjonister bosatt i EØS-området har rett til helsetjenester i bostedslandet. I alle land utenom Norden dokumenteres dette ved E121 utstedt av HELFO.