Innkreving og innbetaling

Help

Her finner du informasjon om innbetalinger til NAV, info til bidragsmottakere, varsel om skattemotregning, søknad ved betalingsproblemer, klage på vedtak om bidrag m.m.

Hvordan betaler jeg?

Her finner du informasjon om innbetaling til NAV, endring av forfallsdato, trekk i lønn, for mye innbetalt m.m.

Jeg har mottatt «Avtale om fristforlengelse»

NAV Innkreving skal sørge for at ingen krav blir foreldet. Ifølge foreldelsesloven foreldes pengekrav etter tre år. Dette blir beregnet ut fra når den enkelte feilutbetaling fant sted, og ikke når vedtak om tilbakekreving ble fattet.

Varsel om skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.