Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Satsene i veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold er i 2018 prisjustert i tråd med anslaget for vekst i konsumprisindeksen i nasjonalbudsjettet.

Dette fremgår av regjeringens rundskriv Nr. A-1/2017 - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2018.

Les mer på regjeringen.no.