Etteroppgjør for uføretrygd

Etteroppgjøret for uføretrygd har de to siste årene blitt gjennomført i oktober. I år er etteroppgjøret forsinket og vil tidligst bli klart i løpet av november.

I etteroppgjøret skal NAV bruke inntektsopplysninger fra skatteoppgjøret for 2017 for å beregne om riktig uføretrygd ble utbetalt i 2017.

Forsinkelsen skyldes tekniske problemer med innhenting av inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

Vi vil legge ut ny informasjon så fort etteroppgjøret er klart.

Les mer om etteroppgjør og uføretrygd.