Etteroppgjør for uføretrygd

Hvis du fikk uføretrygd i 2017, vil NAV beregne om du har mottatt riktig beløp ut fra inntektsopplysninger i skatteoppgjøret for 2017. Dette kalles etteroppgjør.

For inntektsåret 2017 starter NAV beregningen av etteroppgjøret andre uken i desember 2018. Arbeidet med etteroppgjøret vil pågå over en lengre periode, og mange vil først få brev om dette i januar eller februar. I enkelte tilfeller vil det gå noe lenger tid før etteroppgjøret er ferdig.

Sender kun brev om endringer

Hvis NAV ser at det ikke er noen endringer for dine inntekstsopplysninger fra forrige beregning, og du har fått utbetalt riktig uføretrygd for inntektsåret 2017, vil du ikke få brev.

  • Viser det seg at du har fått for lite utbetalt i forrige kalenderår, får du et brev om etterbetaling, og du får utbetalt etterbetalingen som en engangssum.
  • Hvis det viser seg at du har mottatt for mye penger fra NAV i 2017, vil du få et brev om tilbakebetaling. 

NAV sender ut digitale brev om etteroppgjøret. De som er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret vil få en varsling på SMS og e-post om at det ligger et brev til deg på Ditt NAV. Hvis du ikke er registrert eller har reservert deg mot digitale brev, vil du få brevet tilsendt i posten.

Les mer om etteroppgjør og uføretrygd.