Velg dokumentasjon

Yrkesskade (YRK)

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritoriumNAV 13-07.05

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader