Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Overføring av omsorgsopptjeningNAV 03-16.10

Dersom du har fått omsorgspoeng for et barn under 7 år og ønsker å overføre dette til den andre forelderen, kan du bruke skjemaet under, eller gå til din pensjon og gjøre det elektronisk der.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader