Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Godskriving av pensjonsopptjeningNAV 03-16.05

Dersom du utfører eller har utført ulønnet omsorgsarbeid for en syk, funksjonshemmet eller eldre person, kan du søke om godskriving av pensjonsopptjening her.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader