Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om godskriving av pensjonsopptjeningNAV 03-16.01

Dette kan være aktuelt hvis du er født i 1954 eller senere, og har hatt omsorg for barn til og med fylte 6 år i perioden før 1992. Det kan også være aktuelt om du har vært medlem av folketrygden under opphold i utlandet, med omsorg for barn til og med fylte 6 år etter 1992. Fra 2010 gis det omsorgsopptjening for barn til og med fylte 5 år.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader