Når arbeidsgivere registrerer seg i Enhetsregisteret, blir de tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er unikt for hvert enkelt foretak og brukes til å identifisere foretaket i de fleste offentlige sammenhenger.

I tillegg får arbeidsgiveren tildelt ett eller flere virksomhetsnummer som er nødvendig for å kunne registrere ansatte. Eksempel: En arbeidsgiver som eier to butikker i et AS får tildelt to virksomhetsnummer. De ansatte registreres på nummeret som tilhører butikken de jobber i.

Arbeidsgivere har plikt til å melde fra til Enhetsregistret hvis det skjer endringer vedrørende foretaket. Dette kan være endringer av foretaksnavn, adresser, signaturberettigede eller styremedlemmer.

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer og endrer opplysninger i Enhetsregisteret.