NAV bruker Aa-registeret til å

  • behandle søknader om arbeidsrelaterte ytelser
  • utbetale og refundere sykepenger og foreldrepenger
  • arbeide for å redusere sykefravær
  • avdekke trygdemisbruk
  • utarbeide statistikk

Arbeidstakere må være korrekt registrert i Aa-registeret for at arbeidsgivere skal kunne søke om HMS-kort for sine ansatte i bygg- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen.