Noen offentlige myndigheter, slik som NAV, Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, kemnerkontorer og Statens Innkrevingssentral, har generell adgang til Aa-registeret.

Andre offentlige myndigheter som trenger opplysninger fra Aa-registret for å løse sine oppgaver (som offentlig myndighet), kan søke om å få tilgang. Dette gjelder også offentlige myndigheter i andre land.

Private aktører kan søke om å få tilgang til Aa-registret i forbindelse med forskning når allmenne interesser tilsier at opplysningene gis.

NAV bruker databehandler for distribusjon av Aa-registeret.

For å få tilgang til Aa-registeret, må du søke om dette på skjema NAV 25-01.17 (pdf). Skjemaet finner du under fanen "Skjema og søknad".