Arbeidsgivere kan selv laste ned informasjonen og overføre til sitt lønns- og personalsystem og/eller økonomi-/regnskapssystem.

Løsningene omfatter følgende oppgjørsrapporter:

  • NAV refusjon av sykepenger og foreldrepenger ved
    fødsel og adopsjon til arbeidsgivere (Rapport K27)
  • NAV Fakturaspesifikasjoner for pensjonsytelser (Rapport FMALT)
  • NAV Trekkoppgjørslister (Rapport T14)
  • NAV Skatteoppgjørslister til kemnere (Rapport T09)

Hvor finner jeg tjenesten i Altinn?

Når du har logget deg inn i Altinn, kommer du til din hovedside. Oppgjørsrapportene/dokumentasjonen vil fremkomme som mottatte forsendelser under fanen ”Mottatt” på denne siden.

Rollekrav for å lese oppgjørsrapportene

For å lese oppgjørsrapportene må du i Altinn ha rettigheten ’Lønns- og personalmedarbeider’.

Denne rettigheten er forhåndstildelt til innehaver, daglig leder, styreleder og deltager i virksomheter, samt eventuelt regnskapsfører, og norsk representant for utenlandsk selskap som er registrert i Enhetsregisteret på virksomheten.

Dersom du ikke har fått forhåndstildelt rolle, må du be en av de personene som er nevnt over, om å delegere en rolle til deg. Det er mer informasjon om dette på hjemmesidene til Altinn.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice på telefon: 75 00 60 00, e-post: support@altinn.no

Hvem mottar oppgjørsrapportene?

K27: Offentlige virksomheter, private bedrifter og organisasjoner som har forskuttert sykepenger, stønad ved barns sykdom eller foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, og som skal ha refusjon fra NAV, vil motta rapportene.

FMALT: Fakturaspesifikasjoner pensjonsytelser går til institusjoner som mottar vederlagstrekk i pensjoner.

T09 Skatteoppgjørsrapport går til alle landets kemnere som har nedlagt påleggstrekk i ytelser fra NAV. Det er ca. 435 kemnere, én i hver kommune.

T14 Trekkoppgjørsrapport går til kreditorer som har nedlagt pålegg om trekk i brukernes ytelse fra NAV. 

Utsendingsfrekvens

K27      Månedlig, vil være tilgjengelig innen en av de første virkedagene i ny måned. 
FMALT Månedlig den 15.
T14       Daglig, mandag–lørdag.
T09       I midten av annen hver måned: januar, mars, mai, juli, september, november.

Hvordan lese eller laste ned rapportene?

Du finner rapportene som vedlegg til siden du har logget deg inn på. Vedleggene vises som:

  • Rapport i pdf-format som kan åpnes for å lese og/eller skrive ut rapporten
  • Semikolonseparert fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem (se formatbeskrivelse under relatert informasjon)

Du må åpne / laste ned de respektive filer for videre bruk i egen virksomhet.